Gig Nadolig Cwpwrdd Nansi Christmas Gig 17 Rhagfyr 2014

8 Tach

CN

Cerddorion Cymru yn Santiago de Compostella, Galisia 2014

8 Tach

Cymru yn WOMEX 2014

Ddiwedd Hydref, aeth criw o gerddorion a rhai o drefnwyr y byd cerddoriaeth yng Nghymru i WOMEX14 yn y ddinas hyfryd Santiago de Compostella yn Galisia, Gogledd Orllewin Sbaen.

Cafwyd Showcase arbennig gan Lleuwen, gyda’r theatr yn llawn ac adborth positif iawn am ei llais unigryw a’i chaneuon hudolus.

“She captivates and draws you in,” medd cerddor o Ddenmarc, a ‘What a voice’ oedd ymateb llawer.

Roedd y criw o Gymru yn hynod falch ohoni a’i band medrus, oedd yn cynnwys ei chwaer, fu’n arwain y noson a chyflwyno’r caneuon mor annwyl, y basydd dwbl arbrfol o Lydaw Vincent Guerin, a gwyddeles ar y Bodrhan.

Band arall o Gymru fu’n brysur yn ystod yr wythnos oedd Maelog, cerddorion o Gymru a Galisia.  Mae’r alawon o’r ddwy wlad yn plethu’n hyfryd.   Gyda chaneuon ac alawon traddodiadol o Gymru a Galisia, roedd strydoedd hynafol Santiago yn blatfform perffaith iddy nhw.  Mae’r band wedi ei leoli yng Nghaerdydd.  Edrychwch allan am gigs gan y band bywiog yma dros y flwyddyn nesaf…..

Yn deillio o’r pererindod i Santiago, gobeitho y bydd cyfleon i ddenu mwy o fandiau o Ewrop i chwarae yma yng Nghymru, ac y bydd mwy o fandiau yn dilyn ol-traed artistiaid megis Gareth Bonello, Olion Byw, Gwyneth Glyn, Georgia Ruth, Fernhill, a llawer mwy, sydd wedi bod yn perfformio dramor dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae’n hollbwysig datblygu’r cyfleon i’r artistiaid cyffroes a phroffesiynnol sydd gennym yma yng Nghymru  berfformio, nid yn unig yma yng Nghymru, ond drwy Brydain, Ewrop a phedwar ban byd.

Pob cyfle gewch – soniwch wrth eich ffrindiau, teulu, cydweithwyr ar draws y byd am gerddoriaeth o Gymru……

Diolch i Cyngor Celfyddydau Cymru a CerddCymru am eu holl waith a’u cefnogaeth bob amser.

*************************

Welsh musicians, various organisers and CerddCymru staff members went on a pilgrimage to Santiago de Compostella recently, to raise awareness of Welsh music and artists at WOMEX14.   We have a lot to do, as you know, Welsh music is always a bit invisible in the big Folk music festivals accross Britain and Europe, although, some hard working bands are getting the gigs and Welsh music is slowly building a stronger profile on the World stage.  Certainly, hosting Womex13 at Cardiff helped, and all the young, not so young and varied musicians and artists we have here are all contributing to this renewed confidence and profile….

Lleuwen’s showcase was a hit, and Maelog, a Welsh / Galician band based in Cardiff, entertained the revellers on the streets of Santiago once the Womex Trade Fair was over.

We hope to see more collaborative opportunities and movements between countries for our musicians following the pilgrimage to WOMEX14.

Keep on enjoying, supporting and talking about Welsh music and artists wherever you are!

Diolch yn fawr to all at Arts Council Wales and CerddCymru for their hard work and continued support

Criw Cwpwrdd Nansi

Cwpwrdd Nansi Gwyl Tafwyl 2014

23 Ebr

logo-web-tafwyl-transparent (5)

 

Yn dilyn llwyddiant ysgubol Cwpwrdd Nansi Gwyl Tafwyl y llynedd gyda DnA a Georgia Ruth yn Grangetown, da ni’n hapus iawn i allu cyhoeddi y bydd gig y Cwpwrdd yn ystod Gwyl Tafwyl eleni yr un mor arbennig.

Brethyn                                                             http://www.brethyn.co.uk

Gwenan Gibbard a Dafydd Iwan                  http://bbc.in/Uw7o5U

 

Lawr yn Morth Teigr, yn edrych dros y mor, yn y Lookout Cafe Bar, Porth Teigr.

Nos Fercher, Gorffennaf 16    7.30pm      £8

Edrychwch allan am fwy o fanylion am ddigwyddiadau Gwyl Tafwyl Eleni ar http://www.tafwyl.org/

**************

This year’s Tafwyl Cwpwrdd Nansi gig will be a special one:

16 July   Lookout Cafe Bar       7.30pm         Brethyn            Gwennan Gibbard        Dafydd Iwan

 

Lansiad Albym Olion Byw 2013

6 Chw

 

Gig Mis Tachwedd / November Gig

28 Hyd

Cofiwch am y gig yma HENO…..wfft i’r gwynt a’r glaw.  Dewch i fwynhau Brethyn – triawd ffidil gwerin efo cic!; Aled Rheon – canwr-gyfansoddwr gyda’r siwmperi gora ar y sin; a’r swynol Gwyneth Glyn.

Byddwn yn clirio’r byrddau wedyn i gael sesiwn werin fywiog, felly dewch a’ch offerynnau gyda chi, boed yn ffliwt, ffidil neu lwyau!

Fe gewch hyd inni yn y Lookout Bar ger Byd y Badau a Dr Who Experience ym Mae Caerdydd.

7.30yh, Nos Fercher, Tachwedd 20fed,  £5

________________________________________________

TONIGHT!   Show the November wind and rain that you don’t care!  Come down to November’s Cwpwrdd Nansi tonight at the Lookout Bar at Cardiff Bay. Breathtaking views, good food and wonderful music!

Performing will be:

Brethyn – a trio of fiddles with a twist

Aled Rheon – local singer-songwriter busy making a name for himself on the scene

Gwyneth Glyn – velvet-voiced songstress to calm and soothe on a winter night

To follow – sesiwn  – bring your instruments!

7.30pm, Wednesday, November 20, £5

POSTER 20.11.13

Gig Mis Medi / September Gig 2013

29 Aws

Bydd gig mis Medi  Cwpwrdd Nansi yn cael ei gynnal nos Fercher, Medi 18 mewn lleoliad newydd arbennig- the Lookout Bar ym Mae Caerdydd. Golygfeydd arbennig, bwyd hyfryd a cherddoriaeth wych!

Yn perfformio bydd:

Siddi –                                    http://siddi.bandcamp.com/

Kizzy Crawford –               http://kizzymerielcrawford.com/

7.30yh, Nos Fercher, Medi 18, £5

________________________________________________

September’s Cwpwrdd Nansi gig will be held on Wednesday, September 18 in a spectacular new location- the Lookout Bar at Cardiff Bay. Breathtaking views, lovely food and wonderful music!

Performing will be:

Siddi –                                    http://siddi.bandcamp.com/

Kizzy Crawford –               http://kizzymerielcrawford.com/

7.30pm, Wednesday, September 18, £5

Gig Tafwyl 19/6/13

14 Meh

Gig Arbennig i ddathlu wythnos Tafwyl – Special gig as part of the Tafwyl festival

 

Georgia Ruth                                                   http://www.georgiaruthmusic.co.uk/

DnA – Delyth ac Angharad Jenkins        http://www.dna-folk.co.uk/

 

7.30pm       £5          The Cornwall Pub, Grangetown           19/6/13

 

 

 

 

Mis Mai May Gig 2013

9 Mai

Ydi, mae’r gwanwyn yma, ac mae’r Cwpwrdd yn ol!  Nos Fercher, Mai 15, yn y Gwdihw, bydd y Cwpwrdd yn croesawu tri grwp gwerin….

Brethyn – triawd ffidil gydag Angharad Jenkins

Elfen – deuawd llais a ffidil – Lynne Denman a Helina Rees

Allan yn y Fan

Sesiwn i ddilyn felly dewch a’ch occarina!

******************

We’re back, after a short break in April.  Wednesday, May 15th, at Gwdihw, we’ll be welcoming three wonderful folk groups….

Brethyn – violin trio with Angharad Jenkins of Calan fame

Elfen – magical voice and violin duet with Lynne Denman and Helina Rees

Allan yn y Fan – “Allan yn y Fan are doing much to redefine the place of Wales within Celtic music” – Spiral Earth review.

There will be a session to follow, so bring your bodhran!

7.30, Gwdihw, 15 Mai, £3

 

Mis Chwefror

27 Chw

Mae gennym DWY gyngerdd gwych ar eich cyfer y mis yma. Yn ogystal a’r gerddoriaeth werin Gymreig arferol, rydym yn ymestyn ein gorwelion cerddorol i’r Alban ac Ynys Manaw.

Dydd Mercher 27ain Chwefror
Barrule (Ynys Manaw)
Aled Rheon
Gwdihw, Caerdydd

7:30
£5

Wednesday 27th February
Barrule (Isle of Man)
Aled Rheon
Gwdihw, Cardiff

7:30
£5

Barrule
http://www.barruletrio.com

The unique sound of traditional Manx music is the Celtic World’s best kept secret. This is set to change with the introduction of Barrule, an exciting new trio hellbent on taking the Isle of Man’s music to a much wider audience.

Named after the famous Manx summit where legend says the ancient Celtic God Manannan MacLir stalked his mighty fortress, Barrule fuses three distinct musical forces – gifted 19 year-old fiddle-player Tomas Callister, accordion wizard Jamie Smith (of Mabon) and Adam Rhodes (Mabon and Manx band King Chiaullee)on bouzouki. Together this versatile acoustic unit creates a powerful and wholly distinctive sound.

++++++

Mis Chwefror

27 Chw

Wednesday 27th February
Barrule (Isle of Man)
Aled Rheon
Gwdihw, Cardiff

7:30
£5

Barrule
http://www.barruletrio.com

The unique sound of traditional Manx music is the Celtic World’s best kept secret. This is set to change with the introduction of Barrule, an exciting new trio hellbent on taking the Isle of Man’s music to a much wider audience.

Named after the famous Manx summit where legend says the ancient Celtic God Manannan MacLir stalked his mighty fortress, Barrule fuses three distinct musical forces – gifted 19 year-old fiddle-player Tomas Callister, accordion wizard Jamie Smith (of Mabon) and Adam Rhodes (Mabon and Manx band King Chiaullee)on bouzouki. Together this versatile acoustic unit creates a powerful and wholly distinctive sound.

++++++

Mae gennym DWY gyngerdd gwych ar eich cyfer y mis yma. Yn ogystal a’r gerddoriaeth werin Gymreig arferol, rydym yn ymestyn ein gorwelion cerddorol i’r Alban ac Ynys Manaw.

Dydd Mercher 27ain Chwefror
Barrule (Ynys Manaw)
Aled Rheon
Gwdihw, Caerdydd

7:30
£5

Dilyn

Derbyn pob cofnod newydd yn syth i'ch Blwch Derbyn.